-->

Accio Nacionalista Valenciana demana a Felip VI que jure els Furs

accio

El partit valencianiste Accio Nacionalista Valenciana ANV ha remitit un comunicat en el que demana al rei Felip VI que jure els Furs del Regne de Valencia el proxim 9 d’octubre.

Accio Nacionalista Valenciana s’ha dirigit directament, i de manera formal per correu certificat, a la Casa Real en el següent mensage institucional i reivindicatiu:

“Des d’Accio Nacionalista Valenciana, traslladem a Sa Majestat el Rei En Felip VI, qui heretà el titul de Rei de Valencia, i per tant tambe es Felip V de Valencia, les reivindicacions historiques que el Regne de Valencia mereix recuperar. Entre elles es troba, de manera molt destacada, la recuperacio i el restabliment, de manera integra, de la llegislacio propia valenciana que nos otorgà el Rei En Jaume I en el s.Xlll, i que va constituir el nostre Dret Foral arreplegat en els historics Furs de Valencia, els quals foren abolits i derogats pel primer rei Borbo, antepassat d’En Felip, qui de manera cruel, inhumana i injusta tambe va saquejar i incendiar la ciutat valenciana de Xativa, en la qual se conserva un retrat de Felip V d’Espanya, qui tambe fon IV de Valencia, en posicio cap per avall en recòrt i com a gest de condena d’aquella masacre mai subsanada ni compensada.

Es per aço que, des d’Acclo Nacionalista Valenciana, reclamem el reconeiximent i l’actualisacio integra del Dret Foral Valencià, en tots els seus aspectes i materies, dins del marc de l’Estatut d’Autonomía Valencià i de la Constitucio, com arreplega la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio espanyola vigent. Per tant, com a primer pas per a recuperar esta justa i historica reivindicado, INSTEM a Sa Majestat En Felip V de Valencia a FER ACTE de JURAMENT deis FURS, el proxim 9 d’Octubre de 2014, Día Nacional Valencià, en Les Corts Valencianes, simbol de la representativitat democratica del Regne de Valencia, en l’intencio de reparar i resarcir al Poble Valencià deis agravis patits per la tiranía de Felip IV de Valencia, fa 307 anys. En el mateix sentit, INSTEM a Sa Majestat En Felip V de Valencia, aprofitant eixe dia historic i la seua presencia, a programar una visita a la Ciutat de Xativa per a realisar alli mateixa un acte de desagravi i d’homenage a tot el Poble xativenc i, en especial, als caiguts lluitant per la seua llibertat i la seua supervivencia front a les tropes borboniques de Felip IV de Valencia.

Estos dos actes serien la millor oportunitat per a assentar nous vinculs de convivencia, en l’objectiu de que la Monarquía Borbonica i el Poble Valencià, en general, i la Ciutat de Xativa, en particular, reinstauren i harmonisen les seues relacions historiques les quals havien segut deteriorades a lo liarc deis ultims tres segles.”

Be the first to comment on "Accio Nacionalista Valenciana demana a Felip VI que jure els Furs"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*