-->

Miquel Ramon

Miquel Ramon Quiles

El patró oblidat Sant Maure (Mauro)

El cinc de decembre, com cada any, en l’iglésia del Colege del Patriarca, se celebrarà el ritual que li correspon al que fon declarat en…


Miquel Ramon Quiles

De la Santa Inquisició

Un veí de Russafa, el Mestre Ripoll, promovia l’ensenyança llaica i va ser condenat a mort, el mataren aforcat, i una volta mort el seu…