-->

RAE

Quan la RAE defenia la Llengua Valenciana

Quan la RAE defenia la Llengua Valenciana

El 11 d’Octubre de 1928 ocupava un silló de la Real Acadèmia Espanyola un franciscà d’orige valencià, considerat pels intelectuals de l’época com el major…