-->

Russia

Paco Tarazona

Guerra en Síria, interioritats que mai sabrem… del tot 

Les primaveres àraps naixqueren en la voluntat de millorar les condicions socials. Tunis, Egipte, Líbia, Síria, vixqueren l’avalot, fonamentalment estudiantil, que reclamava reformes i democràcia participativa….